dětem.jpg
Video kurzy komplexní praxe jógy
Vítejte ve světě jógy,
vyberte si tu správnou cestu jógy pro vás
 a buďte především ŠŤASTNÍ!

 komplexní - integrální - systematická -  krok za krokem 

Meditating

KRIYA YOGA

krok za krokem
pro
začátečníky i pokročilé

Starověké jógické a tantrické techniky krija jógy Bihárské školy jógy Sw. Satyanandy Sarasvatí.

 

Systematický kurz vede adepta smysluplným způsobem od základů
k vyšším praktikám jógy.

 

Rozvíjí praktikanta všestranně:

 • v jógových rozcvičkách,

 • v ásanách (cvičebních pozicích),

 • v pránájámě (práce s vnitřní vitální energií pomocí dechu),

 • v prátjáháře (odtažení se od vnímání okolního prostředí a stažení se
  do svého nitra),

 • v očistných technikách

 • v meditacích

 • v duchovních, životních a tradičních oblastech

 

 

 

Cílem kurzu kriya jógy je připravit adepta pro praxi vyšší jógy a posléze k praxi tzv. kryjí. Takto "vycvičený" praktikant jógy je velmi ozdravěn a pročištěn na všech úrovních (tělo, emoce, mysl) a získává životní nadhled, optimismus, hluboké porozumění a soucit s druhými. Je duchovně vyspělý a připravený k hluboké vnitřní práci na sobě sama.

12 lekcí po 1.5 hod - 2 hod

+ doplňující videa a poslechy

celkem 60 hodin školy jógy

TERAPEUTICKÁ
JÓGA

krok za krokem
pro
začátečníky a nemocné

Terapie těla, emocí a mysli skrze jógu.

 

 

 

Systematický kurz 12 lekcí a dalších témat vedoucí adepta smysluplně ke zdraví, rovnováze a pocitu spokojenosti a stěstí. 

 

Cílem kurzu je:

 • protáhnout a posílit tělo,

 • posílit a zkvalitnit dech,

 • naučit se umění skutečného uvolnění,

 • rozvinout všímavost vůči svému tělu, emocím a mysli,

 • stabilizovat emoce,

 • nastolit mír v mysli,

 • zařadit mnohé techniky
  do každodenního života,

 • naučit se očistným technikám těla  a mysli,

 • z rozvinout povědomí o etických principech a otázkách jógy

 • vyzdravět ve všech rovinách


Hluboké uvědomění si sebe sama, procítění se a spojení vědomého pohybu
s dechem spouští v nás samých ozdravné procesy, poznáváme sebe sama tak, jako nikdy dříve. 

 

12 lekcí po 1 hod
+ doplňující videa a poslechy
celkem 50 hodin jógy

Další video kurzy
pokud zakupujete kurz kriya jógy, tyto následující kurzy nepřikupujte, jelikož jsou obsaženy
v komplexním kurzu kriya jógy.
Yoga Practice

Kurz meditací

krok po kroku pro začátečníky

Koncepčně smysluplný kurz meditačních technik, jež adepta postupně dovedou spontánně do stavu meditace. Meditační techniky vycházejí z kriya jógy Bihárské školy jógy, jež soustřeďuje starobylé techniky tantry, jógy a védské. Adepta tyto techniky vedou k vytříbení POZORNOSTI, jež se ve velmi krátkém čase pravidelné praxe překlenuje v jedno-bodovou koncentraci, kdy je již malý krůček k překlenutí se spontánně do stavu meditace - zástavy myšlenek. Na každé lekci praktickým způsobem adept obdrží vědění a praxi techniky, jež praktikuje tak dlouho, dokud je nezvládne. V další lekci se posouvá dále. Součástí praxe je pránájáma, tedy regulace vlastní vitální energie pomocí dechu a teprve po ní prace meditační. Adept tak zraje nejen v oblasti mysli, ale taktéž vitální energie - prány.

12 lekcí po 1- 1.5 hod

+ doplňující videa a poslechy

celkem 25 hodin školy pránájámy a meditací

Kurz očistných technik jógy

krok za krokem pro začátečníky

Kurz je určen nejen praktikujícím jógu, ale celé veřejnosti, neboť očistné techniky jógy jako takové podporují zdraví, eliminují onemocnění a zlepšují kondici nejen tělesnou, ale i mentální. V kurzu se nejen dozvíte informace o očistných technikách, proč, kdy a jak často je praktikovat, a pro koho daná technika je či není vhodná; kurz vás hlavně praktickým způsobem naučí tyto techniky provádět. Kurzem vás provází učitel, jež sám očistné techniky ve svém životě praktikuje,  a tak není teoretikem. Tudíž nechybí informace z vlastních zkušeností, množství doporučení a "vychytávek".

12 lekcí

12 očistných technik

Old Book

Kurz jógových moudrostí

krok po kroku pro začátečníky

Tento kurz zahrnuje především poslechové nahrávky jógových témat. Je-li vaším záměrem hlouběji proniknout do témat jako je dech, pránájáma, pozornost a vědomí, co je jóga a jaké jsou její cesty, jak pracuje naše mysl, jaké vytváří programy a jak tyto programy změnit, základní doporučení pro stravování aj. je tento kurz vhodný právě pro vás. Informace obsažené v kurzu vychází z kriya yogy školy Bihárské a jejich kvalita a hloubka je nepochybná. Veškeré vědomosti tohoto kurzu jsou skvostnými perlami.

x lekcí..dokončujeme

KIRTAN 18.6. v 17 h

Počítáme s tebou!