top of page

ŠKOLA YOGA BERKANA

Instruktor jógy

MŠMT akreditovaný

rekvalifikační kurz
profesní kvalifikace

instruktor/instruktorka jógy

200 hodin

Začínáme září 2023

Yoga Practice

Akreditovaný kurz MŠMT profesní kvalifikace Instruktor jógy s časovou dotací 200 hodin připravuje kvalitní učitelé jógy, jež jsou kompetentní vést skupinové a individuální lekce jógy pro všechny věkové kategorie lidí, taktéž pro osoby se zdravotními problémy a specifické skupiny lidí jako jsou děti, těhotné ženy a senioři

Prioritou vzdělávání v našem kurzu je komplexnost, holistický přístup k člověku, zdravé provedení technik jógy, kontraindikace technik jógy, asistence učitele v pozicích a dalších technikách, praxe, praxe a praxe a pokorný přístup k člověku a k józe jako takové.

Komplexní výuka zahrnuje jak důsledně zdravé provádění ásan, jógových rozcviček, očistných technik, krijí, muder, bandh aj., ale taktéž spirituální praxi, tedy vyšší jógu.

Harmonogram
výuky

Vyučované
ásany

Vyučované
mudry

Vyučované
krije

Vyučované
bandhy

Vyučované
cesty jógy

Vyučované
rozcvičky jógy

Vyučované
techniky
pránájámy

Vyučované
základy filozofie

Vyučované
relaxační techniky

Vyučované
techniky koncentrační

Vyučované
techniky meditační

Kurz 
1. pomoci

Vyučovaná 
průpravná cvičení

Vyučovaná 
všeobecná část

Vyučovaná 
mantrajóga

Jaké certifikáty/osvědčení po úspěšném absolvování obdržíte?

Osvědčení
profesní kvalifikace

 

Potvrzení
o účasti
v akreditovaném
programu

 

Osvědčení
kurz 1. pomoci
akredit. MŠMT

 

bottom of page