hollky.jpg

pomáháte dětem

Kriya yoga
komplexní, systematická praxe jógy
Náhled do obsahu kurzu kriya jógy
náhled do video kurzu.png

OBSAH KURZU

Yoga Practice

V návaznosti na vlastní studium, praxi a dlouhodobé předávání a sdílení jógy, jsme uspořádali komplexní kurz kriya jógy určený jak nováčkům, tak mírně i středně pokročilým adeptům, tak učitelům jógy. 

Celý kurz je koncipován smysluplně, kdy se ubíráme od základů ke složitějším a hlouběji účinnějším technikám jógy a to nejen v oblasti ásan a jógových rozcviček, ale stejnou měrou v oblasti pránájámy (ovládání energie pomocí dechu), v oblasti očistných technik, koncentračních/meditačních technik aj. Záměrem kurzu pro začátečníky je získat praktickou dovednost, zkušenost, teoretické znalosti a zejména krok za krokem zavádění mnohých přístupů, postojů a metod do každodenního života tak, aby očistný proces byl co nejefektivnější.

12 přehledných lekcí v délce 1.5 až 2 hod

dalších videa a poslechy prohlubující téma

celkem 60 hodin školy jógy

Kurz adepta vede krok po kroku smysluplně.

Komplexní kurz jógové praxe, nikoliv jen tutoriály a techniky vytržené z kontextu.

Další videa vhodným způsobem doplňují probíranou tématiku, jež zefektivní nácvik a pochopení.

Kurz je osvědčenou starobylou cestou oproštěnou od módních trendů západního stylu myšlení.

Video kurz je přístupný po neomezený čas, lekce jsou vám k dispozici doživotně. K lekcím a všem videím se můžete kdykoliv opakovaně vracet.

Video kurz obsahuje celkem 12 lekcí pro začátečníky.

Specifické problémy a dotazy konzultujeme mailem či telefonicky.

Máte vážný zájem o cestu seberozvoje skrze jógu?

     hlubší poznání jógy jako cesty k Poznání

     dovednost a praxe starobylých technik jógy

     nastolení pravidelné praxe

     objevení filozofického aspektu jógy

pročišťování ve všech aspektech vašeho života     

     otevřenost všemu a všem v dobrém slova smyslu

a nenašli jste tu pravou cestu jógy pro vás?

Kurz kriya jógy vás vtáhne svou opravdovostí a komplexností praxe.


 

Jste úplný začátečník?

V pořádku, vše je od základů velmi podrobně vyučováno a trénováno.

Jste praktikující jógu či lektor jógy?

S ohledem na současný trend v ČR, kdy v jógových centrech převažuje praxe ásan a jiné techniky a přístupy jsou upozaděné, je tento kurz svou komplexností velkou kvalitativní  změnou vaší praxe. Ta se stane integrální jógovou praxí neopomíjející z žádné možné cesty směřující k Samádhí.

"Yoga = judž = jho, spřáhnout, sjednotit!"

Sjednocení neboli Osvobození!

12 lekcí po 1.5 hod - 2 hod.

nespočet doplňkových videí a poslechů, 60 hod. školy jógy

cena 2590 Kč

Jak kurz probíhá

Yoga Practice

Systém krija jógy vede adepta skutečně velmi systematicky a smysluplně. Vrcholem celého cyklu kurzů je znalost a  dovednost tzv. "kryjí", k jejichž praxi je nutné se připravovat třeba i pár let. Nicméně i cesta ke kryjím je neméně zajímavá a očistná. Na této cestě jsou adeptovi nabízeny techniky, které samy o sobě jsou velmi mocné. Připomeňme, že veškerá praxe má vést k jedinému cíli a tam směřují všechny cesty jógy (hovoříme-li skutečně o józe, nikoliv o zdravém či atraktivním tělesném cvičení); cílem je  objevení naší jednoty - prožití JÁ JSEM.. Aby k němu mohlo dojít, je třeba mít mysl velmi klidnou, tichou a meditující. K tomu je třeba pročistit tělo očistnými technikami a praxí ásan a uvolnit jej pomocí relaxačních technik. Pro pevnější zdraví je třeba pročistit pránické (energetické) tělo. Ať již vzpomeneme jakoukoliv techniku či přístup, vše vede k meditující mysli, která je "odrazovým" můstkem ke kýženému cíli trvalé svobody, Osvobození, Jednoty, poznání Pravdy. 

Úvodní zklidnění

Rozcvička

Praxe ásan

Pránájáma

Koncentrační/
meditační techniky

Ukončení praxe

U každé lekce další videa rozvíjející adepta celistvě a smysluplně.

Pozn.Součástí kurzu kriya jógy je meditační a pránájámická praxe, proto k němu není zapotřebí kurz meditací dokupovat.

Jelikož jde o praxi komplexní, rovněž kurz očistných technik a kurz jógových moudrostí není třeba dokupovat, jelikož jsou součástí tohoto kurzu kriya jógy.

12 lekcí po 1.5 hod - 2 hod.

další videa  a poslechy

celkem 60 hodin školy jógy

cena 2590 Kč