top of page
WIN_20200404_13_09_05_Pro.jpg
Kriya yoga

 komplexní - integrální - systematická -  krok za krokem 

OBSAH KURZU

V návaznosti na vlastní studium, praxi a dlouhodobé předávání a sdílení jógy, jsme uspořádali komplexní kurz kriya jógy určený jak nováčkům, tak mírně a středně pokročilým adeptům, a učitelům jógy. 

Celý kurz je koncipován smysluplně, kdy se ubíráme od základů ke složitějším a hlouběji účinnějším technikám jógy a to nejen v oblasti ásan a jógových rozcviček, ale stejnou měrou v oblasti pránájámy (ovládání energie pomocí dechu), v oblasti očistných technik, koncentračních/meditačních technik aj. Záměrem kurzu je získat praktickou dovednost, zkušenost, teoretické znalosti a zejména dát návod krok za krokem k zavádění mnohých přístupů, postojů a metod do každodenního života tak, aby očistný proces byl co nejefektivnější.

12 přehledných lekcí v délce 1.5 až 2 hod,

a další videa a poslechy prohlubující témata

celkem 60 hodin školy jógy

Kurz adepta vede krok po kroku smysluplně.

Komplexní kurz jógové praxe, nikoliv jen tutoriály a techniky vytržené z kontextu.

Další videa a poslechy vhodným způsobem doplňují probíranou tématiku, jež zefektivní nácvik a pochopení.

Kurz je osvědčenou starobylou cestou oproštěnou od módních trendů západního stylu myšlení.

Video kurz je přístupný po neomezený čas, lekce jsou vám k dispozici doživotně. K lekcím a všem videím se můžete kdykoliv opakovaně vracet.

Video kurz obsahuje celkem 12 lekcí - 60 hodin videí a poslechů.

Specifické problémy a dotazy konzultujeme mailem či telefonicky.

12 lekcí po 1.5 hod - 2 hod.

nespočet doplňkových videí a poslechů, 60 hod. školy jógy

cena 2590 Kč

dětem.jpg

Máte vážný zájem o cestu seberozvoje skrze jógu?

v kurzu obdržíte:     

hlubší poznání jógy jako cesty k Poznání

dovednost a praxi ve starobylých technikách jógy

nastolení pravidelné praxe

     objevení filozofického aspektu jógy

pročišťování ve všech aspektech vašeho života   

otevřenost všemu a všem v dobrém slova smyslu

a nenašli jste tu pravou cestu jógy pro vás?

Kurz kriya jógy vás vtáhne svou opravdovostí a komplexností praxe.

Jste úplný začátečník?

V pořádku, vše je od základů velmi podrobně vyučováno a trénováno.

Jste praktikující jógu či lektor jógy?

S ohledem na současný trend v ČR, kdy v jógových centrech převažuje praxe ásan a jiné techniky a přístupy jsou upozaděné, je tento kurz svou komplexností velkou kvalitativní  změnou vaší praxe. Tato změna se stane integrální jógovou praxí neopomíjející žádné možné cesty směřující k Samádhí.

"Yoga = judž = jho, spřáhnout, sjednotit!"

Sjednocení neboli Osvobození!

12 lekcí po 1.5 hod - 2 hod.

nespočet doplňkových videí a poslechů, 60 hod. školy jógy

cena 2590 Kč

dětem.jpg
Relaxation

Kurz kriya jóga

Yoga Practice

krok za krokem pro začátečníky i pokročilé

Starověké jógické a tantrické techniky krija jógy Bihárské školy jógy Sw. Satyanandy Sarasvatí.

 

Systematický kurz vede adepta smysluplným způsobem od základů k vyšším praktikám.

 

Rozvíjí praktikanta všestranně:

  • v jógových rozcvičkách,

  • v ásanách (cvičebních pozicích),

  • v pránájámě (práce s vnitřní vitální energií pomocí dechu),

  • v prátjáháře (odtažení se od vnímání okolního prostředí a stažení se do svého nitra),

  • v očistných technikách

  • v meditacích

  • v duchovních, životních a tradičních oblastech

Cílem kurzu kriya jógy pro začátečníky je připravit adepta pro praxi vyšší jógy a posléze k praxi tzv. kryjí. Takto "vycvičený" praktikant jógy je velmi ozdravěn a pročištěn na všech úrovních (tělo, emoce, mysl) a získává životní nadhled, optimismus, hluboké porozumění a soucit s druhými. Je duchovně vyspělý a připravený.

12 lekcí po 1.5 hod - 2 hod

+ doplňující videa a poslechy

celkem 60 hodin školy jógy

Yoga at Home

Jak kurz probíhá

náhled do video kurzu.png

Systém krija jógy vede adepta skutečně velmi systematicky a smysluplně. Vrcholem celého cyklu kurzů je znalost a  dovednost tzv. "kryjí", k jejichž praxi je nutné se připravovat třeba i pár let. Nicméně i cesta ke kryjím je neméně zajímavá a očistná. Na této cestě jsou adeptovi nabízeny techniky, které samy o sobě jsou velmi mocné. Připomeňme, že veškerá praxe má vést k jedinému cíli a tam směřují všechny cesty jógy (hovoříme-li skutečně o józe, nikoliv o zdravém či atraktivním tělesném cvičení); cílem je  objevení naší jednoty - prožití JÁ JSEM.. Aby k němu mohlo dojít, je třeba mít mysl velmi klidnou, tichou a meditující. K tomu je třeba pročistit tělo očistnými technikami a praxí ásan a uvolnit jej pomocí relaxačních technik. Pro pevnější zdraví je třeba pročistit pránické (energetické) tělo. Ať již vzpomeneme jakoukoliv techniku či přístup, vše vede k meditující mysli, která je "odrazovým" můstkem ke kýženému cíli trvalé svobody, Osvobození, Jednoty, poznání Pravdy. 

Úvodní zklidnění

Rozcvička

Praxe ásan

Pránájáma

Koncentrační/
meditační techniky

Ukončení praxe

U každé lekce další videa rozvíjející adepta celistvě a smysluplně.

Pozn.Součástí kurzu kriya jógy je meditační a pránájámická praxe, proto k němu není zapotřebí kurz meditací dokupovat.

Jelikož jde o praxi komplexní, rovněž kurz očistných technik a kurz jógových moudrostí není třeba dokupovat, jelikož jsou součástí tohoto kurzu kriya jógy.

12 lekcí po 1.5 hod - 2 hod.

další videa  a poslechy

celkem 60 hodin školy jógy

cena 2590 Kč

dětem.jpg
bottom of page