top of page

Eva Berkana

0153.JPG

Není pro mne jiné cesty, nežli té, po které kráčím.

Šťastny, ať jsou všechny Bytosti!

Jógu vnímám jako vlastní Bytí v přirozeném plynutí, kdy mě před léty zcela pohltila, zachránila život a jeho kvalitu nejen obnovila, ale pozvedla do výšin, o kterých jsem neměla dříve tušení. Když se člověk skutečně uvolní, přijde zcela spontánně obyčejné plynutí v toku dění života bez nutnosti tahat za nitky a plánovat a držet "zuby nehty" otěže svého života. A tak ve stavu uvolnění si jóga dělá se mnou své plány, resp. nevzpírám se nejvyšším sílám. Což je neskutečně blažené. Nezamítám tak žádnou z cest jógových metod, ať už je to mystérium ásan, muder a bandh či různé rozvičky, které příjemně protáhnou a posílí tělo nebo si užívám pročištění dutin díky šatkarmas. Avšak nechávám se prostoupit především duchovní stránkou jógy. Zpívám mantry, organizuji kírtany, mála je má věčná společnice. Nořím se zas a znova do jamy a nijamy, zakouším i sahdžajógu nebo to, co lidem předal Šrí. Kaleswara. V átamvičáře jsem zachytila Ticho a nechala se jím prostoupit a často pracuji ve prospěch druhých a celku karmajógínsky. Nejspíše tedy mohu říci, že jsem takový ten integrální adept jógy. Jelikož mé srdce naplňuje stále více láska, nepracuji v klasickém zaměstnání, ale sebe celou jsem odevzdala praxi, výuce a šíření dobra jógy. Vedu kurzy klasické jógy ve Frenštátě pod Radhoštěm, kurzy krija jógy dle Sw. Satyanandy ve Frenštátě a Frýdlantě n. O. Zřídila jsem akreditované rekvalifikační vzdělávání dle MŠMT a vyučuji s kolektivem učitelů budoucí instruktory jógy. Mými učiteli byli a stále jsou inspirací: Ivana a Jan Knaislovi, Míla Sávitrí Mrnuštíková, Eduard a Míla Tomášovi, Sw. Satyananda (Bihárská škola jógy), kurzy Sahadža jógy, Sw. Kaleswara.

 • Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra, 1995.

 • Lékařská Univerzita Palackého v Olomouci, obor ošetřovatelství, 2004.

 • Anezteziologická, resuscitační sestra, sestra záchranář v MN Havířov a FN Motol v Praze.

 • Vyučující odborných předmětů na vyšší zdravotnické škole, Praha a na střední zdravotnické škole ve FM.

 • Studium ashtanga vinjása jógy, Rumunsko, Bukurešť 2008, 2009

 • Studium ashtanga vinjása jógy, Dalibor Štědronský, 2010

 • Roční akreditovaný rekvalifikační kurz Instruktor jógy, Český svaz jógy Praha, 2010

 • Trenér jógy 2010, FTVS UK Praha

 • Roční kurz terapeutické jógy, Český svaz jógy Praha, 2015

 • Rekvalifikační kurz kondičních masáží, Praha 2011

 • Studium tradiční čínské medicíny, Praha v letech 1011-2012

 • Víkendové stáže škola Sw. Gítánanda, Míla Mrnuštíková, v letech 2013-1015

 • Studium Bihárské školy jógy, Sw. Satyananda, od roku 2018 - dosud

 • Proces pročišťování pěti elementů a praxe mantra džapy, další procesy, Šrí Kaleswara, 2020 - dosud

 • Sahadža jóga, 2023 - dosud

 • Studium hry na příčnou flétnu, konzervatoř Ostrava, 2023 - dosud

 • Realizace Akreditovaného rekvalifikačního vzdělávaní, obor Instruktor jógy, MŠMT Praha, 2023 - dosud

 • Oprávnění zkoušet u závěrečnách zkoušet z profesní kvalifikace Instruktor jógy jako autorizovaná osoba, 2023 - dosud

V dětství jsem se věnovala moderní gymnastice, tanci, zpěvu a hraní na příčnou flétnu. Byla jsem dítě s přirozeným vztahem k pohybu, tělu, silnou láskou k přírodě a zvířatům a k tomu tajemnému, co nás přesahuje. Už jako dosti malá jsem toužila po dokonalé svobodě a ctila svobodu druhých. Studium na střední zdravotnické škole mě přivedlo k práci zdravotní sestry na popáleninovém, resuscitačním oddělení, na anestézii a rychlé záchranné službě, které později po studiu na lékařské fakultě Univerzity Palackého (obor ošetřovatelství) jsem vyměnila za vyučování zdravotnických předmětů na vyšší a posléze střední zdravotnické škole. Jak se později ukázalo, všechny znalosti a dovednosti ze zdravotnické praxe jsem využila ve studiu a praxi jógy a zejména v práci s klienty se zdravotními problémy. Určité zásadní životní události a vnitřní volání po objevení Pravdy, Svobody, jež se hlásalo intenzivně již v dětství, mě přivolalo na cestu jógy. Nejprve to byla kundalini a více spirituální praxe jógy a hledání nejvyššího poznání, později jsem se při svém delším pobytu v Rumunsku setkala s učitelkou Aštanga vinyása jógy a díky tomu se  pár let věnovala posturální józe. Ta mi dala hlubokou znalost ásan, jejich správného provedení, kontraindikací a účinků i na hlubší, nežli pouze tělesné úrovni. Další zajímavou zkušeností na krátký čas byla zábavná praxe akrobatické jógy, kterou jsme s manželem Ivem chvíli vyučovali ve FM. Více však byly zajímavější zkušenosti s dětmi zdravými, ale i mentálně a tělesně retardovanými, které jsem vyučovala jógu ve Frýdlantu n. Ostravicí. Hlubší touha po objevení Pravdy, Bohu, vlastní božské podstaty mě přivedlo k džňána józe a technice átmavičáry (texty Eduarda a Míly Tomášových aj.), ke spontánnímu karma-jógínskému konání a k bhakti józe (Sw. Kaleswara) a tudíž k intenzivní praxi mantrajógy. Několik let se věnuji intenzivnímu studiu a praxi starobylých tantrických technik jógy a krijí Swamího Satyanandy, avšak čerpám taktéž z víkendových seminářů vážené Míly Sávitrí Mrnuštíkové, žačky Sw. Gítánandy. Stále s vděčností studuji texty, jež Míla Mrnuštíková publikuje. Dodnes jsem hluboce vděčná za možnost studovat a absolvovat roční akreditovaný rekvalifikační program Instruktor jógy pod vedením manželů Knaislových u Českého svazu jógy, kterým jsem v roce 2010 dosáhla profesionálního vzdělání Instruktora jógy a trenéra jógy pod Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2015 jsem absolvovala další roční studium pod vedením manželů Knaislových v Praze v oboru terapeutické jógy. Studia u manželů Knaislových považuji za stěžejní a svých učitelů si velmi vážím. V současné době všechny poznatky a praxi ze studií uplatňuji v kurzech pro veřejnost, které pořádám 16 let a ve výuce budoucích učitelů jógy. Hudební dovednosti uplatňuji při kírtanech, které pravidelně pořádáme v regionu Beskyd a okolí. Jsem autorkou dvou ucelených video kurzů jógy - krija jógy a terapeutické jógy pro začátečníky, a dalších video kurzů, které např. zpracovávají téma očistných technik, meditací, moudrostí jógy apod. V současné době chystám velmi zajímavou knihu dětské jógy, jež má být obohacením nejen dětí, ale i jejich učitelů, rodičů a dalších dospěláků. Hluboce ctím kolébku jógy Indii a její filozofie, což mě přivádí na cesty do Indie a vůbec do Asie, kde se setkávám s Buddhismem, Hinduismem a křesťanstvím v ryzí praktikovatelné podobě. Silná vazba na Indii je posílena tím, že naše dvě dcerky v Indii trvale žijí. Po čem opravdu toužím? - SUBHAM ASTU SARVA DŽAGATAM - ŠŤASTNY, AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI, NAMASTÉ.

bottom of page