top of page

Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy  

Máme autorizaci

Iyengar Yoga Class Triangle

Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy probíhá od roku 2023 pouze před autorizovanou osobou nebo jejím zástupcem. U nás můžete zkoušky absolvovat, jsem autorizovanou osobou.

Nemusíš studovat, jsi-li připraven, stačí absolvovat pouze zkoušku!

Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

 • min. věk 18 let

 • základní vzdělání v oblasti jógy nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu profesní kvalifikace Instruktor jógy (absence duševních poruch a chorob s medikací).

Forma zkoušky

 • písemný test

 • ústní zkouška

 • praktická zkouška

Uchazeč prokazuje odbornou způsobilost

 • orientace v anatomii a fyziologii člověka

 • orientace v dějinách i současnosti jógy, základní filozofické koncepty

 • orientace v Patandžaliho osmidílné józe

 • orientace v jógové anatomii

 • sestavení vhodného programu jógy pro skupiny a individuální lekci jógy

 • vysvětlení a předvedení pozic a technik jógy

 • praktické vedení skupinové a individuální lekce jógy

 • vedení lekce jógy pro specifické skupiny klientů se zdravotními omezeními (těhotné ženy, děti, senioři aj.)

 • základní poradenství v oblasti výživy, zdravého životního stylu a výživy

 • schopnost poskytnout 1. pomoc - praktická ukázka

Komise

 • zkouška probíhá před komisí složenou ze dvou členů

 • pokud uchazeč neuspěje, může požádat o druhý pokus

Cena

 • 5000 Kč v řádném termínu

 • 3000 Kč v druhém termínu (pokud uchazeč při prvním pokusu neuspěl)

Přihláška ke zkoušce

připravujeme

bottom of page