Video kurzy

fascinující cesta kriya jógy školy váženého Sw. Satyanandy

Kurz meditací pro začátečníky strukturovaným způsobem adepta vede od jedné koncentrační techniky ke druhé. Pozornost a bdělost adepta se zvyšuje a dochází ke spontánním jednobodovým koncentracím, jež se opět přirozeným způsobem překlenou v meditativní stav. Završením každé techniky je setrvání v duchovním srdci a nalézání ticha v tomto "prostoru". Abychom se do stavu pozornosti snáze dostávali, je každá lekce opatřena úvodní pránájámou, která se postupně rozvíjí a tím je adept obohacen o systematickou pránájámickou průpravu a praxi, jež adepta velmi pročišťuje a zprůchodňuje a balancuje jeho pránický tok.

 

Kurz adepta vede  a rozvíjí krok po kroku smysluplně.

Rozvíjení pránájámy (technik ovládající pránu - energii)

Další videa vhodným způsobem rozvíjejí adepta v jógové praxi, etice a filozofii.

Na každé lekci praktickým způsobem adept obdrží vědění a praxi techniky, jež praktikuje tak dlouho, dokud je nezvládne.

Video kurz je přístupný po neomezený čas, lekce jsou vám k dispozici doživotně.

Video kurz obsahuje celkem 12 lekcí pro začátečníky.

Specifické problémy a dotazy lze konzultovat emailem.

Systém krija jógy vede adepta do hlubších stavů relaxace, tak hlubokých, že se v nich koncentrace stává spontánní aktivitou. Ta vede postupně k rozšířenému vědomí, k transcendenci. Schopnost meditovat tak není pouhým přáním někde vzdáleným v daleké budoucnosti, ale životní realitou, která nastává po poměrně krátkém čase pravidelné praxe. Na rozdíl od dalších systémů jógy, krija jóga vede adepta k meditaci skrze stavy uvolnění a využívá principu pohybující se mysli. Adept pak není zklamán z opakovaných neúspěchů v pokusech o meditaci, ale naopak shledává, že se v meditaci nachází.

Znáte techniky jako jsou

     anuloma viloma a prána šudhi

     agočari mudra

     šámbaví mudra

     Om chanting

     trátak

     džapa aj.

a neumíte je smysluplně zařadit od své praxe?

V kurzu meditací kriya jógy se techniky naučíte a smysluplně zařadíte do své praxe.

Jste úplný začátečník?

V pořádku, vše je od základů velmi podrobně vyučováno a trénováno.

"Meditace není pouhým přáním někde vzdáleným v daleké budoucnosti, ale životní realitou!"

12 lekcí po 1 až 1.5 hod.

nespočet doplňkových videí

cena 2500 Kč

Kurz adepta vede krok po kroku smysluplně.

Komplexní kurz jógové praxe, nikoliv jen tutoriály a techniky vytržené z kontextu.

Další videa vhodným způsobem doplňují probíranou tématiku, jež zefektivní nácvik a pochopení.

Kurz je osvědčenou starobylou cestou oproštěnou od módních trendů západního stylu myšlení.

Video kurz je přístupný po neomezený čas, lekce jsou vám k dispozici doživotně.

Video kurz obsahuje celkem 12 lekcí pro začátečníky.

Specifické problémy a dotazy lze konzultovat emailem.

Systém krija jógy vede adepta skutečně velmi systematicky a smysluplně. Vrcholem celého cyklu kurzů je znalost a  dovednost tzv. "kryjí", k jejichž praxi je nutné se připravovat třeba i pár let. Nicméně i cesta ke kryjím je neméně zajímavá a očistná. Na této cestě jsou adeptovi nabízeny techniky, které samy o sobě jsou velmi mocné. Připomeňme, že veškerá praxe má vést k jedinému cíli a tam směřují všechny cesty jógy (hovoříme-li skutečně o józe, nikoliv o zdravém či atraktivním tělesném cvičení); cílem je sjednocení. Aby k němu mohlo dojít je třeba mít mysl velmi klidnou, tichou a meditující. K tomu je třeba pročistit tělo očistnými technikami a praxí ásan a uvolnit jej pomocí relaxačních technik. Pro pevnější zdraví je třeba pročistit pránické (energetické) tělo. Ať již vzpomeneme jakoukoliv techniku či přístup, vše vede k meditující mysli, která je "odrazovým" můstkem ke kýženému cíli trvalé svobody, Osvobození, Jednoty, poznání Pravdy. 

Máte vážný zájem o cestu seberozvoje skrze jógu?

     hlubší poznání jógy jako cesty k Poznání

     dovednost a praxe starobylých technik jógy

     nastolení pravidelné praxe

     objevení filozofického aspektu jógy

pročišťování ve všech aspektech vašeho života     

     otevřenost všemu a všem v dobrém slova smyslu

a nenašli jste tu pravou cestu jógy pro vás?

Kurz kriya jógy vás vtáhne svou opravdovostí praxe.


 

Jste úplný začátečník?

V pořádku, vše je od základů velmi podrobně vyučováno a trénováno.

"Yoga = judž = jho, spřáhnout, sjednotit!"

12 lekcí po 1.5 hod - 2 hod.

nespočet doplňkových videí

cena 3400 Kč

KURZ MEDITACÍ 

pro začátečníky

KURZ KRIYA YOGA

pro začátečníky

Kurz kriya jógy pro začátečníky je fascinujícím komplexním přístupem jógové cesty, kdy na této cestě se adept pohrouží do původních starobylých a empiricky staletími odzkoušených technik, o kterých možná čte, ale neví, jak je zavést do své praxe či jak se je naučit.  Opět smysluplným a strukturovaným způsobem se ubereme od lehčích technik k pokročilejším jak v oblasti ásan a očistných technik, tak v oblasti pránájámy (ovládání živoucí energie) a koncentračních technik vedoucích do stavů meditace. Praktikantovi se otevírají další témata jako jama, nijama, další cesty jógy jako karma jóga, bhakti a mnoho dalšího. 

Komentář k ceně

S hlubokou vděčností přijímáme váš finanční dar jako možnost nadále a hluboce se věnovat cestě jógy, rozšiřovat její dobrodiní mezi lidmi!

Z každého vašeho daru odvádíme část financí na podporu konkrétních dětí v nouzi, děkujeme.

V ceně jsou náklady za pořízení natáčecí techniky, nájem prostor pro natáčení a náklad na pořízení webu a domény.

Telefon: 603 793 595

Email: eva(zavináč)berkana.cz

            ivo(zavináč)berkana.cz

            info(zavináč)berkana.cz

Kontakt
  • Facebook - Black Circle

© 2016 by YOGA BERKANA.

koshi zvonkohra voda 3.jpg

Z

v

o

n

k

o

h

r

y

KOSHI

eshop